Kliendipõhised lahendused

KIHTPLAST

Valmistame omatoodanguna teie mõõtude järgi mh. kihtplastist vaheplaate, vaheseinu, sahtleid ja erinevaid kaste.

PLANEERIMIS- JA TOOTMISPROTSESS ALGAB ALATI KLIENDI VAJADUSTE KAARDISTAMISEGA

– materjali tugevus ja toote konstruktsioon projekteeritakse vastavalt kliendi soovidele ja kasutuseesmärgile
– toote hind kujuneb materjali tugevuse, koguse ja tööaja põhjal
– vajadusel luuakse toote prototüüp, mis saadetakse kliendile kinnitamiseks
– prototüübid valmsitatakse käsitööna või laseriga
– prototüüp kiidetakse heaks muutmata kujul või viiakse sisse kliendi soovitatud muudatused
– pärast prototüübi kinnitamist valmistatakse stantsimistööriist
– stantsimistööriista valmistamine on ühekordne kulu, mille hind varieerub 50-350 € vahel
– kui tööriist on valmistatud, saab seda üha uuesti kasutada, kui tellitud toodet jälle vajatakse
Kliendipõhised lahendused

MUUD TERVIKLAHENDUSED

Projekteerime ja töötame koos kliendiga välja ka teistsuguseid terviklahendusi  ladustamist ja transporti puudutavate probleemide lahendamiseks.

Küsi lisainfot, leiame probleemidele lahenduse üheskoos!